Rekrutacja

Prowadzimy rekrutację ciągłą

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt mailowy: przedszkole@kolorowelistki.pl
LUB telefoniczny: 48 501 449 450

Rekrutacja 2022/2023

1

Indywidualne spotkania w Społecznym Przedszkolu „Kolorowe Listki”

14.02.2022 – 11.03.2022

2

Składnie kart zgłoszeniowych do przedszkola

Do
11.03.2022

3

Rozmowy z rodzicami

01.03.2022 – 17.03.2022

4

Opublikowanie listy dzieci przyjętych do przedszkola

22.03.2022

5

Termin wpłaty wpisowego za dzieci przyjęte do przedszkola

29.03.2022

6

Podpisanie umów o opiekę nad dzieckiem

do 08.04.2022

Opłaty

Rodzice nie ponoszą opłat za sierpień. W kwocie miesięcznej opłaty zawarta jest również stawka za wyżywienie.
Rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola może skorzystać z 50% zniżki (na podanie do Zarządu)

Wpisowe

550 zł

Płatne jednorazowo przy przyjęciu dziecka do przedszkola.