Rekrutacja

Prowadzimy rekrutację ciągłą

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt mailowy: przedszkole@kolorowelistki.pl
LUB telefoniczny: 48 501 449 450

Rekrutacja 2021/2022

1

Indywidualne spotkania w Społecznym Przedszkolu „Kolorowe Listki”

11.02 – 05.03.20201

2

Składnie kart zgłoszeniowych do przedszkola

Do
05.03.2021

3

Rozmowy z rodzicami

05.03.2021 – 12.03.2021

4

Opublikowanie listy dzieci przyjętych do przedszkola

19.03.2021

5

Termin wpłaty wpisowego za dzieci przyjęte do przedszkola

26.03.2021

6

Podpisanie umów o opiekę nad dzieckiem

do 08.04.2021

Opłaty

Rodzice nie ponoszą opłat za sierpień. W kwocie miesięcznej opłaty zawarta jest również stawka za wyżywienie.
Rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola może skorzystać z 50% zniżki (na podanie do Zarządu)

Wpisowe

550 zł

Płatne jednorazowo przy przyjęciu dziecka do przedszkola.