Rekrutacja

Prowadzimy rekrutację ciągłą

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt mailowy: przedszkole@kolorowelistki.pl
LUB telefoniczny: 48 501 449 450

Rekrutacja 2020/2021

1

Drzwi Otwarte w Społecznym Przedszkolu „Kolorowe Listki”

05.03.2020 godz. 17.00

2

Składnie kart zgłoszeniowych do przedszkola

05.03.2020 – 12.03.2020

3

Rozmowy z rodzicami

06.03.2020 – 19.03.2020

4

Opublikowanie listy dzieci przyjętych do przedszkola

23.03.2020

5

Termin wpłaty wpisowego za dzieci przyjęte do przedszkola

27.03.2020

6

Podpisanie umów o opiekę nad dzieckiem

do 08.04.2020

Opłaty

Rodzice nie ponoszą opłat za sierpień. W kwocie miesięcznej opłaty zawarta jest również stawka za wyżywienie.
Rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola może skorzystać z 50% zniżki (na podanie do Zarządu)

Wpisowe

550 zł

Płatne jednorazowo przy przyjęciu dziecka do przedszkola.