WYNIKI REKRUTACJI

WYNIKI REKRUTACJI

Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 19.03.2020 r. do Społecznego Przedszkola „Kolorowe Listki” zostają przyjęci:

1. Irena B.

2.Matylda K.

3. Róża W.K.

4. Hanna L.

5. Jan M.

6. Roman M-G.

7. Stanisław P.

8. Maja R.

9. Katarzyna S.

10. Józef W.

Lista rezerwowa:

1. Antonina L.

2. Matylda D.

3. Jerzy P.

4. Konstanty N.

5. Pola N.

6. Aniela C.

7. Jan C.

Rodziców dzieci przyjętych do przedszkola prosimy o wpłatę wpisowego w kwocie

550 zł do 27.03.2020 r.

Konto PNB 89 1750 0012 0000 0000 4084 7917

Brak wniesienia opłaty wpisowej w podanym terminie skutkuje zwolnieniem miejsca oraz uruchomieniem listy rezerwowej.